BROWformation - before and after

Once you go wax, you never go back. Hehe. Världens vackraste Alexandra har gått hos mig länge (vi skåningar dras ju uppenbarligen till varandra) och är en av de som får mig att skratta allra högst i browbaren. 

Once you go wax, you never go back. Hehe. The wildly beautiful Alexandra has visited me for a looong time and she's one of the people that makes me laugh the loudest in the brow bar.

FullSizeRender.jpg

Utgångsläget

The before

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

Efter vaxning. Alexandra vill ha lite skarpare, vinklade bryn och föredrar att ärret döljs så mycket som möjligt. Hennes önskan är min lag ;)

After waxing. Alexandra wants slightly sharper, more angular brows and prefers the scar to be as invisible as possible. Her wish is my command!

FullSizeRender.jpg

Efter produkt. Jag langar på Browvo vårdande primer för att boosta hårväxt och min älskade Kabrow i nyans #5. Den har 24 timmars vattenfast hållbarhet som håller ärret täckt all day all night.

After product. I smother the brows in Brow conditioning primer to boost hair growth and then my beloved Kabrow in shade 5. It has 24h waterproof wear which keeps the scar covered all day all night.